Releases
Posted By Gregory

WP Cerber 4.8.2


English version: WP Cerber 4.8.2


To jest wersja naprawy błędów.

Błędy naprawione

  • Powód blokowania adresu IP nie jest pokazywany w wiadomościach e-mail z powiadomieniem, jeśli Zawsze blokuj całą podsieć Klasa C intruzów W ustawieniach wybrano IP .
  • Adres IP z zakresu może zostać zablokowany, jeśli na obu listach dostępu IP nakładają się zakresy adresów IP. Oznacza to, że Ty lub Twoi użytkownicy mogą być zablokowani w Twojej witrynie. Wersja, której dotyczy problem: WP Cerber 4.8.

Drobne zmiany

  • Począwszy od tej wersji wtyczki wszystkie tabele bazy danych zostaną utworzone z domyślnym silnikiem bazy danych. Powinien to być InnoDB. Aby dowiedzieć się, jaki silnik jest używany, przejdź do sekcji Narzędzia -> Pokaż informacje diagnostyczne i sprawdź informacje o silniku dla tabel.
  • Aby poprawić kompatybilność z niektórymi wtyczkami, funkcja powiadamiania pocztą e-mail została zaktualizowana i teraz używa rozdzielonej przecinkami listy adresów e-mail zamiast tablicy.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.