Releases

WP Cerber 5.1


English version: WP Cerber 5.1


Nowe funkcje

Antyspam i anty-bot do kontaktów i innych form. Mechanizm antyspamowy i wykrywania botów Cerber chroni teraz wszystkie formularze na stronie internetowej. Jest kompatybilny z praktycznie każdą formą. Testowane z formularzami Caldera, formularzami grawitacyjnymi, formularzem kontaktowym 7, formularzami Ninja, formularzami formowanymi, szybkim bezpiecznym formularzem kontaktowym, formularzem kontaktowym przez WPForms.

Jak zwykle możesz ustawić wyjątki dla danego adresu IP lub sieci IP lub dowolnej ich kombinacji, dodając je do Białej listy dostępu IP. Dowiedz się więcej: Korzystanie z list dostępu IP do ochrony WordPress .

Drobne zmiany

Dodano tłumaczenie portugalskiego portugalskiego dzięki Helderkowi.

Błędy naprawione

Użytkownik z kontem administratora nie może zatwierdzać komentarzy o statusie oczekującym na pulpicie nawigacyjnym WordPress.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.