Releases
Posted By Gregory

WP Cerber 5.2


English version: WP Cerber 5.2


To jest wersja poprawki błędów.

Błędy naprawione

  • Ukryty niestandardowy adres URL logowania może zostać wykryty przy użyciu specjalnie sformatowanego adresu URL. Podziękowania dla Micka z Australii za zgłoszenie tego błędu.
  • Dostosowywanie stylów CSS nie działa na niestandardowej stronie logowania.
  • W zależności od ustawień serwera możesz otrzymać następujące komunikaty w pliku error.log Apache: PHP Notice: Niezdefiniowane przesunięcie: 1 w wp-cerber.php w linii 1377.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.