Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 2.7


English version: WP Cerber Security 2.7


Co nowego w najpotężniejszym i najbardziej elastycznym rozwiązaniu do łagodzenia ataków siłowych i utwardzania WordPressa

  • Nowość: teraz możesz łatwo przeglądać dodatkowe informacje WHOIS dotyczące adresów IP w dzienniku aktywności, w tym informacje o kraju, sieci, kontaktach związanych z nadużyciami itp.
  • Nowość: Dodano możliwość wyłączenia WordPress REST API , patrz Hardening WordPress
  • Nowość: Dodano możliwość dodania adresu IP do Czarnej listy dostępu z poziomu zakładki Aktywność. Trafić w sedno!
  • Nowość: Dodano tłumaczenie na hiszpański, dzięki Ismaelowi.
  • Nowość: Dodano możliwość ustawienia ilości wyświetlanych wierszy (linii) na zakładkach Aktywność i Blokada. Kliknij Opcje ekranu w prawym górnym rogu.
  • Naprawiono drobny problem z bezpieczeństwem: Akcje usuwania adresu IP na karcie Listy dostępu nie były chronione przed atakami CSRF. Dzięki Gerardowi.
  • Aktualizacja: Małe zmiany w widgecie deski rozdzielczej.
  • Aktualizacja: Akcja wykonywana przez wtyczkę (wtyczka podejmuje decyzję) jest teraz oznaczona ciemnym pionowym paskiem po prawej stronie etykiety (kolumna Aktywność).

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.