Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 7.6


English version: WP Cerber Security 7.6


  • Nowy. Kwarantanna ma osobną stronę administracyjną w panelu WordPress. Gdy używasz skanera złośliwego oprogramowania do znalezienia, a następnie usunięcia plików złośliwego oprogramowania, są one przenoszone do kwarantanny plików. Na nowej stronie administratora kwarantanny możesz przeglądać usunięte pliki, przywracać je lub usuwać. Wtyczka automatycznie usuwa pliki znajdujące się w kwarantannie po skonfigurowanym czasie.
  • Nowy. Teraz skaner złośliwego oprogramowania i moduł sprawdzania integralności obsługują instalacje WordPress na wielu serwerach.
  • Naprawiono błąd. Gdy adres IP zostanie zablokowany po osiągnięciu limitu prób logowania, zamiast zwykłego komunikatu użytkownika „Przekroczyłeś limit” wyświetlana jest zakazana strona „Przepraszamy, nie możesz kontynuować”. liczba dozwolonych prób logowania”.
  • Naprawiono błąd. Uwaga PHP: Tylko zmienne powinny być przekazywane przez referencję w cerber-load.php w linii 5377

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.