WordPress Security How To
Posted By Gregory

Hoe de datumnotatie op de activiteitenpagina te wijzigen


English version: How to change date format on Activity page


De plug-in heeft een speciale instelling – Datumnotatie . Hiermee kunt u specificeren welk formaat moet worden gebruikt om datums en tijd weer te geven op beheerpagina's: Activiteitenlogboek, Verkeersinspecteur en in e-mailmeldingen. De instelling bevindt zich in het gedeelte Voorkeuren op de beheerpagina Hoofdinstellingen.

Datumformaat WordPress-plug-in

Als het veld Instelling datumnotatie leeg is, wordt de datum- en tijdnotatie overgenomen uit de WordPress-instellingen. Om de gewenste datum- en tijdweergave te creëren, kunt u elke combinatie van de tekens uit de onderstaande tabel opgeven.

Als u bijvoorbeeld de tekenreeks F j, Y g:i:s opgeeft, krijgt u datums zoals 4 maart 2017 10:50:09

De volgende tekens worden herkend in het veld Instelling datumnotatie
Formaat karakter Beschrijving Voorbeeld waarden
Dag
D Dag van de maand, 2 cijfers met voorloopnullen 01 tot 31
D Een tekstuele weergave van een dag, drie letters ma t/m zo
J Dag van de maand zonder voorloopnullen 1 tot 31
l (kleine letter 'L') Een volledige tekstuele weergave van de dag van de week zondag t/m zaterdag
N ISO-8601 numerieke weergave van de dag van de week 1 (voor maandag) tot en met 7 (voor zondag)
S Engels ordinaal achtervoegsel voor de dag van de maand, 2 karakters st , nd , rd of
de . Werkt goed met j
w Numerieke weergave van de dag van de week 0 (voor zondag) tot en met 6 (voor zaterdag)
z De dag van het jaar (beginnend vanaf 0) 0 tot 365
Week
W ISO-8601 weeknummer van het jaar, weken beginnend op maandag Voorbeeld: 42 (de 42e week van het jaar)
Maand
F Een volledige tekstuele weergave van een maand, zoals januari of maart januari tot en met december
M Numerieke weergave van een maand, met voorloopnullen 01 t/m 12
M Een korte tekstuele weergave van een maand, drie letters jan t/m dec
N Numerieke weergave van een maand, zonder voorloopnullen 1 tot en met 12
T Aantal dagen in de gegeven maand 28 t/m 31
Jaar
L Of het nu een schrikkeljaar is 1 als het een schrikkeljaar is, anders 0 .
O ISO-8601 weeknummering jaar. Deze heeft dezelfde waarde als
Y , behalve dat als het ISO-weeknummer
( W ) behoort tot het vorige of volgende jaar, dat jaar
wordt in plaats daarvan gebruikt.
Voorbeelden: 1999 of 2003
Y Een volledige numerieke weergave van een jaar, 4 cijfers Voorbeelden: 1999 of 2003
j Een tweecijferige weergave van een jaar Voorbeelden: 99 of 03
Tijd
A Kleine letters Ante meridiem en Post meridiem ben of pm
A Ante meridiem in hoofdletters en Post meridiem AM of PM
B Swatch internettijd 000 tot 999
G 12-uurs formaat van een uur zonder voorloopnullen 1 tot en met 12
G 24-uurs formaat van een uur zonder voorloopnullen 0 tot en met 23
H 12-uurs formaat van een uur met voorloopnullen 01 t/m 12
H 24-uurs formaat van een uur met voorloopnullen 00 tot 23
i Minuten met voorloopnullen 00 tot 59
S Seconden, met voorloopnullen 00 tot 59
Volledige datum/tijd
C ISO 8601-datum 2004-02-12T15:19:21+00:00
R » RFC 2822 geformatteerde datum Voorbeeld: do, 21 dec 2000 16:01:07 +0200
U Seconden sinds het Unix-tijdperk (1 januari 1970 00:00:00 GMT)

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.