Development versions

Ontwikkeling versie 5.7.8


English version: Development version 5.7.8


Terwijl we hard werken aan de volgende versie van Cerber Security, zijn we blij om een nieuwe ontwikkelingsversie van de plug-in aan te kondigen. Probeer het eens!

Nieuwe functies

Wekelijkse rapporten. Nu zal de plug-in een kort prestatierapport (activiteit van afgelopen zeven dagen) naar gespecificeerde e-mailadressen sturen. Wekelijkse rapporten worden één keer per week verzonden. Stel de gewenste rapportagetijd in op de beheerderspagina voor meldingen .

Verbeteringen en updates

  • WordPress REST API: het verouderde rest-ingeschakelde filter wordt gebruikt voor WordPress ouder dan 4.7.
  • Beheerinterfacepagina's voor plug-ins: compatibiliteit met schermlezers is verbeterd.
  • Compatibiliteit met cacheplugins: define ('DONOTCACHEPAGE', true) is toegevoegd voor aangepaste inlogpagina.

Download deze versie: https://wpcerber.com/development-version/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.