WordPress Security How To
Posted By Gregory

Exportprestaties optimaliseren


English version: Optimizing export performance


Als je een probleem tegenkomt bij het exporteren van een groot aantal activiteitsgebeurtenissen of de verkeerslogboekvermeldingen en je het CSV-bestand dus niet kunt downloaden, kun je het exportmechanisme van de plug-in aanpassen.

Wanneer WP Cerber een exportbestand maakt, doet het dit in verschillende iteraties, wat betekent dat alle rijen die uit de database worden opgehaald, worden opgesplitst in stukken. Standaard is de grootte van de chunks ingesteld op 1000 rijen. U kunt deze grootte wijzigen in elke waarde door een PHP-constante op te geven in het bestand wp-config.php. Voeg hiervoor de volgende regel toe aan het begin van wp-config.php op de volgende regel na <?php.

define( 'CERBER_EXPORT_CHUNK', 2000 );

U kunt proberen de waarde te verhogen of te verlagen. De optimale waarde is afhankelijk van de serverconfiguratie. Hoe groter het getal, hoe meer servergeheugen er wordt verbruikt en hoe minder tijd er (doorgaans) nodig is om de export te voltooien. De optimale waarde wordt dus bepaald door een compromis tussen de grootte van de gegevens die door de server kunnen worden verwerkt per een enkel databaseverzoek en de geconfigureerde limiet voor de uitvoeringstijd van PHP. U kunt het verhogen tot elke redelijke waarde als uw webserver het aankan.

PHP-instellingen die u mogelijk moet verhogen

Wanneer WP Cerber een exportbestand maakt, probeert het extra bronnen toe te wijzen door de standaard PHP-instellingen te wijzigen, die u normaal gesproken niet handmatig hoeft te wijzigen. Op sommige hostings wordt dit echter geblokkeerd door serverbeleid en de enige optie die je hebt is om ze handmatig in te stellen in het php.ini-bestand.

  1. U kunt bepalen hoe lang PHP een script mag uitvoeren door de max_execution_time- richtlijn in uw php.ini-bestand te wijzigen. De standaardwaarde is 30 seconden. Probeer het in te stellen op 60 seconden.
  2. Door de memory_limit- richtlijn te wijzigen, kunt u de hoeveelheid geheugen regelen die een PHP-script kan gebruiken. De normale waarde is 256 MB. De goede is 512 MB.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.