Security Blog
Posted By Gregory

WP Cerber beveiligingshaken

Hoe u de plug-in kunt aanpassen met behulp van filters en acties


English version: WP Cerber Security Hooks


Een lijst met WordPress-hooks die beschikbaar zijn in WP Cerber versie 3.0 en hoger. Het is handig om ze te gebruiken om Cerber aan te passen en te verfijnen zonder codering ( bijvoorbeeld met de jetFlow.io-plug-in ).

Filters

cerber_msg_reached Toegepast op de melding die voor een gebruiker wordt weergegeven als de gebruiker de limiet van het aantal inlogpogingen heeft bereikt. Het eerste argument is de boodschap. Het tweede argument is het aantal minuten dat de gebruiker moet wachten totdat hij weer mag inloggen.
cerber_msg_remain Toegepast op het bericht dat voor een gebruiker wordt weergegeven als de gebruiker een mislukte poging heeft gedaan om in te loggen. Het standaardbericht bevat het aantal resterende pogingen. Het eerste argument is de boodschap. Het tweede argument is een aantal resterende pogingen.
cerber_msg_prohibited Toegepast op het bericht dat aan een gebruiker wordt getoond als hij een gebruikersnaam uit de lijst met verboden gebruikersnamen probeert te gebruiken. Het eerste argument is de boodschap. Het tweede argument is een weergavecontext. Het kan zijn:

  1. 'register' de melding verschijnt op het inschrijfformulier

cerber_msg_recaptcha Toegepast op het bericht dat aan een gebruiker wordt getoond als de gebruiker er niet in slaagt reCAPTCHA op een formulier op te lossen. Het eerste argument is de boodschap. Het tweede argument is een weergavecontext. Het kan zijn:

  1. 'login' het bericht wordt weergegeven op het WordPress-inlogformulier
  2. 'register' de melding wordt weergegeven op het WordPress-registratieformulier
  3. 'lostpassword' het bericht wordt weergegeven op het WordPress verloren wachtwoordformulier
  4. 'woocommerce-login' Het bericht wordt weergegeven op het WooCommerce-inlogformulier
  5. 'woocommerce-lost' het bericht wordt weergegeven op het WooCommerce verloren wachtwoordformulier
  6. 'woocommerce-register' de melding wordt weergegeven op het WooCommerce registratieformulier

Lees ook: Hoe reCAPTCHA in te stellen .

cerber_notify_body Toegepast op de tekst van een e-mailmelding en een mobiele melding. Lees meer over pushmeldingen in WordPress .
cerber_404_template Toegepast op de bestandsnaam van een PHP-sjabloonbestand dat wordt gebruikt om de 404 Not Found-pagina weer te geven. Als er geen hook is opgegeven of als de hook een bestandsnaam retourneert die niet bestaat, gebruikt de plug-in de standaard 404-sjabloon (geretourneerd door de functie get_404_template()). Om dit filter te laten werken, moet u 404-sjabloon gebruiken uit actief thema selecteren voor de instelling 404-pagina weergeven .

Acties

cerber_ip_locked Wordt elke keer uitgevoerd wanneer WP Cerber een IP-adres vergrendelt. Geeft één argument door als een array die het vergrendelde IP-adres bevat en een reden: een tekstuele uitleg waarom het is vergrendeld.

do_action('cerber_ip_locked', array('IP' => $ip_address, 'reason' => $reason));

cerber_notify_sent Uitvoeren nadat een meldings-e-mail met succes is verzonden door WP Cerber. De eerste argumenten vormen de hoofdtekst van de e-mail. De tweede is: array( 'type' => $type, 'IP' => $ip, 'to' => $to, 'subject' => $subj )
cerber_notify_fail Uitvoeren als WP Cerber geen meldings-e-mail kan verzenden.

Hoe u de plug-inberichten kunt wijzigen met de bovenstaande filters

Om een standaardbericht te wijzigen, moet u een PHP-filter voor een geschikte hook definiëren. Plaats de code in uw actieve thema function.php-bestand.

 
add_filter( 'cerber_msg_remain', function ($remain) {
if ($remain > 1) return "You have $remain attempts remaining";
return "You have only one attempt to log in";
} );


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.