Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 5.9


English version: WP Cerber Security 5.9


verbeteringen

  • Nu kunt u opmerkingen toevoegen voor nieuwe items in de toegangslijsten
  • Verbeterde compatibiliteit met exotische hostingomgevingen: nu verwerkt de plug-in URL's met de MultiViews- serveroptie ingeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld en de server een verzoek voor / iets ontvangt en dit iets niet bestaat, probeert de server /something.php te laden
  • Verbeterde compatibiliteit met cacheplug-ins

updates

  • Prestaties van codeprestaties
  • Taalvertalingen zijn bijgewerkt
  • De plug-in verzendt geen cookies als anti-spam volledig is uitgeschakeld

Bugs verholpen

  • De plug-in registreert een afmeldingsgebeurtenis als de daadwerkelijke uitlog niet gebeurt

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.