Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 5.9


English version: WP Cerber Security 5.9


Ulepszenia

  • Teraz możesz dodawać komentarze do nowych wpisów na listach dostępu
  • Poprawiona kompatybilność z egzotycznymi środowiskami hostingowymi: teraz wtyczka obsługuje adresy URL z włączoną opcją serwera MultiViews . Jeśli ta opcja jest włączona i serwer otrzyma żądanie /czegoś, a to coś nie istnieje, serwer spróbuje załadować /coś.php
  • Poprawiona kompatybilność z wtyczkami buforującymi

Aktualizacje

  • Optymalizacje wydajności kodu
  • Zaktualizowano tłumaczenia językowe
  • Wtyczka nie wysyła plików cookie, jeśli ochrona przed spamem jest całkowicie wyłączona

Błędy naprawione

  • Wtyczka rejestruje zdarzenie wylogowania, jeśli rzeczywiste wylogowanie nie nastąpi

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.