Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 6.7


English version: WP Cerber Security 6.7


Verbeteringen

  • De algoritmen van de antispam-engine zijn bijgewerkt om de verwerking van AJAX-verzoeken te verbeteren en valse positieven te verminderen.
  • Verbeterde compatibiliteit met WooCommerce, Formidable Forms, Gravity Forms en het uploaden van AJAX-bestanden.
  • Reguliere expressies zijn nu beschikbaar voor de witte lijst met verzoeken van Traffic Inspector en de witte lijst met antispamquery 's. Om een REGEX-patroon op te geven, plaatst u een hele regel tussen twee { } accolades. U kunt zoveel patronen opgeven als u nodig heeft. Alles wat de plug-in binnen accolades vindt, wordt geïnterpreteerd als een REGEX-patroon.

Updates

  • Noorse Bokmål en Nederlandse vertalingen zijn bijgewerkt. Met dank aan Jos Knippen en Eirik Vorland.
  • Andere symbolen dan letters, cijfers, streepjes en onderstrepingstekens zijn niet meer toegestaan in de aangepaste inlog-URL . Eerder geconfigureerde URL's werken prima.

Zakken gerepareerd

  • De Veilige antispammodus werkt niet correct op sommige websiteconfiguraties. Dat kan leiden tot valse positieven en foutieve detectie van het indienen van spamformulieren.
  • Een klein probleem met de ongedefinieerde COOKIEPATH-constante op sommige exotische WordPress-installaties (PHP-kennisgeving: gebruik van de ongedefinieerde constante COOKIEPATH).

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments