Releases

WP Cerber 1.2


English version: WP Cerber 1.2


  • Dodaj pliki lokalizacji i internacjonalizacji. Możesz użyć wtyczki Loco Translate, aby stworzyć własne tłumaczenie.
  • Dodaj tłumaczenie rosyjskie.
  • Dodaj nagłówki dla nieudanych prób użycia takich nagłówków z fail2ban .

Last posts from WordPress security blog


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.