Releases

WP Cerber 1.3


English version: WP Cerber 1.3


  • Napraw problem z zawieszaniem się podczas przekierowania do / wp-admin / w pewnych okolicznościach.
  • Napraw drobny problem z próbami logowania limitu dla użytkowników niebędących administratorami.
  • Dodaj kolumnę Data rejestracji na ekranie Użytkownicy na pulpicie nawigacyjnym.
  • Niektóre ulepszenia interfejsu użytkownika na ekranie listy dostępu.
  • Optymalizacja wydajności i refaktoryzacja kodu.

Last posts from WordPress security blog


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.