Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 4.8


English version: WP Cerber Security 4.8


Nowe funkcje

  • Możesz włączyć/wyłączyć stosowanie reguł ograniczania logowania do adresów IP na białej liście dostępu IP. Nowe pole wyboru na karcie Ustawienia główne. Domyślnie jest wyłączone. Przeczytaj więcej o korzystaniu z listy dostępu IP WordPress .
  • Blokuj złośliwe adresy IP po określonej liczbie nieudanych prób rozwiązania widocznego lub niewidocznego reCAPTCHA. Sprawdź nowe ustawienia na stronie administratora reCAPTCHA. Przeczytaj więcej o reCAPTCHA dla WordPressa .
  • Śledź prośby o zresetowanie hasła z wprowadzonymi nazwami użytkowników.

Ulepszenia

  • Poprawiono obsługę błędów cURL i reCAPTCHA. Szczegółowe informacje o błędach cURL zostaną wyświetlone na pulpicie nawigacyjnym.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.