Releases

WP Cerber Security 9.2.2


English version: WP Cerber Security 9.2.2


To wydanie nie wprowadza nowych funkcji ani krytycznych aktualizacji. Niektóre części kodu wtyczki zostały przebudowane, aby były zgodne z nowymi wytycznymi i wymaganiami dotyczącymi wtyczek wordpress.org. Jeśli zaktualizowałeś WP Cerber z wersji 9.0, sprawdź historię wydań WP Cerber , aby zobaczyć wszystkie zmiany i nowe funkcje wprowadzone w poprzednich wersjach 9.1 i 9.2.

Historia wszystkich wydań


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.