Security Blog
Security Blog

Meldingen op WordPress gebruiker zich aanmeldt

Krijg een melding wanneer de gebruiker is ingelogd op uw website


English version: Notifications on WordPress user logs in


Dit kan eenvoudig worden gedaan door de jetFlow.io-plug-in te installeren en een kleine workflow te gebruiken. Installeer de workflow vanaf deze pagina: http://jetflow.io/how-to/track-user-logins/ . Zodra u de jetFlow.io-plug-in hebt geĆÆnstalleerd, voegt u die werkstroom toe op de pagina met hulpprogramma's voor hulpprogramma's via een downloadkoppeling naar de werkstroom.

Dat automatiseringsscenario stuurt u een e-mail telkens wanneer een gebruiker inlogt op uw website. U kunt een kennisgeving per e-mail, sms of push-bericht instellen naar een mobiel apparaat of een browser. Als u op de hoogte wilt worden gebracht van een aanmeldingsgebeurtenis voor een specifieke gebruikersrol zoals Beheerder of Klant of een aantal verschillende rollen, selecteert u deze in het vak Beperkingen.

Een andere manier: WordPress-meldingen eenvoudig gemaakt

De mobiele manier: instant mobiel en browser-meldingen


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.