Security Blog
Security Blog

Powiadomienia o zalogowaniu się użytkownika WordPress

Otrzymuj powiadomienia, gdy użytkownik zaloguje się na Twojej stronie


English version: Notifications on WordPress user logs in


Można to łatwo zrobić, instalując wtyczkę jetFlow.io i korzystając z małego przepływu pracy. Zainstaluj przepływ pracy z tej strony: http://jetflow.io/how-to/track-user-logins/ . Po zainstalowaniu wtyczki jetFlow.io dodaj ten przepływ pracy na stronie administracyjnej narzędzi, korzystając z łącza pobierania do przepływu pracy.

Ten scenariusz automatyzacji wyśle Ci wiadomość e-mail za każdym razem, gdy użytkownik zaloguje się w Twojej witrynie. Możesz skonfigurować wysyłanie powiadomień e-mailem, SMS-em lub powiadomienia push na urządzenie mobilne lub dowolną przeglądarkę. Aby otrzymać powiadomienie o zdarzeniu logowania dla określonej roli użytkownika, takiej jak Administrator lub Klient, lub zestawu kilku ról, wystarczy wybrać je w polu Ograniczenia.

Inny sposób: proste powiadomienia WordPress

Sposób mobilny: natychmiastowe powiadomienia na urządzeniach mobilnych i w przeglądarkach


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.