Security Blog
Security Blog

Powiadomienia o logowaniu użytkownika WordPress

Otrzymuj powiadomienia, gdy użytkownik zaloguje się na Twojej stronie


English version: Notifications on WordPress user logs in


Można to łatwo zrobić, instalując wtyczkę jetFlow.io i korzystając z małego przepływu pracy. Zainstaluj przepływ pracy z tej strony: http://jetflow.io/how-to/track-user-logins/ . Po zainstalowaniu wtyczki jetFlow.io dodaj ten przepływ pracy na stronie administratora narzędzi, korzystając z łącza pobierania do przepływu pracy.

Ten scenariusz automatyzacji wyśle Ci wiadomość e-mail za każdym razem, gdy użytkownik zaloguje się w Twojej witrynie. Możesz skonfigurować wysyłanie powiadomień przez e-mail, SMS lub powiadomienie push na urządzenie mobilne lub dowolną przeglądarkę. Aby otrzymywać powiadomienia o zdarzeniu logowania dla określonej roli użytkownika, takiej jak Administrator lub Klient, lub zestawu kilku ról, wystarczy zaznaczyć je w polu Ograniczenia.

Inny sposób: łatwe powiadomienia WordPress

Mobilny sposób: Natychmiastowe powiadomienia z telefonu komórkowego i przeglądarki


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.