Releases

WP Cerber Security 5.8.6


English version: WP Cerber Security 5.8.6


Nieuwe functies

  • Nu kunt u reguliere expressies (REGEX) gebruiken in de lijst met verboden gebruikersnamen. Geef zoveel patronen op als u nodig heeft. Om een REGEX-patroon op te geven, wikkelt u een patroon in twee schuine strepen, zoals /admin.*/ . Alle vergelijkingen zijn hoofdlettergevoelig.

Verbeteringen en updates

  • Met een nieuw selectievakje op het tabblad Melding kunt u wekelijkse rapporten in-/uitschakelen.
  • Een nieuwe instelling om e-mailadressen op te geven voor wekelijkse rapporten.
  • Uw laatste inlogdatum, IP-adres en land worden weergegeven in een rapport-e-mail.
  • Als er meerdere ontvangers zijn opgegeven voor het ontvangen van rapporten, stuurt de plug-in naar elke ontvanger een afzonderlijke e-mail.
  • Verbeterde compatibiliteit met exotische/verouderde hostingomgevingen.
  • Verbeterde compatibiliteit met niet-standaard authenticatieprocessen en WooCommerce.

Bugs gefixed

  • Sommige interface-elementen van WordPress Customiser werken mogelijk niet, afhankelijk van het thema dat u gebruikt.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.