Releases

WP Cerber Security 5.8.6


English version: WP Cerber Security 5.8.6


Nowe funkcje

  • Teraz możesz używać wyrażeń regularnych (REGEX) na liście zabronionych nazw użytkowników. Określ tyle wzorów, ile potrzebujesz. Aby określić wzorzec REGEX, zawiń wzorzec dwoma ukośnikami, np. /admin.*/ . We wszystkich porównaniach wielkość liter nie jest uwzględniana.

Ulepszenia i aktualizacje

  • Nowe pole wyboru na karcie Powiadomienia umożliwia włączanie/wyłączanie raportów tygodniowych.
  • Nowe ustawienie umożliwiające określenie adresów e-mail dla raportów tygodniowych.
  • Twoja ostatnia data logowania, adres IP i kraj zostaną wyświetlone w e-mailu z raportem.
  • Jeżeli do otrzymywania raportów określono wielu odbiorców, wtyczka wysyła do każdego z nich osobną wiadomość e-mail.
  • Poprawiona kompatybilność z egzotycznymi/przestarzałymi środowiskami hostingowymi.
  • Poprawiona kompatybilność z niestandardowymi procesami uwierzytelniania i WooCommerce.

Błędy naprawione

  • Niektóre elementy interfejsu WordPress Customizer mogą nie działać, w zależności od używanego motywu.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.