Help
Posted By Gregory

Formularz kontaktowy 7 nie działa


English version: Contact Form 7 are not working


Jeśli Twój formularz Contact Form 7 nie działa, musisz dodać wyjątek przestrzeni nazw dla REST API na karcie Hartowanie. Wpisz contact-form-7 w polu Zezwalaj na ustawienie tych przestrzeni nazw , jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej.

Restrict access to WordPress REST API

Allow using Contact Form 7 if access to WordPress REST API is disabled


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.