Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 9.1


English version: WP Cerber Security 9.1


Nowe funkcje

  1. Nowa funkcja, która zapobiega ujawnieniu imienia, nazwiska i identyfikatora użytkownika za pośrednictwem żądania HTTP z nazwą użytkownika (loginem) w parametrze nazwa_autora.
  2. Nowy raport o stanie użytkownika podczas przeglądania dziennika aktywności/żądań użytkownika.

Niewielkie zmiany

  1. Podczas renderowania stron administracyjnych WP Cerber używa języka wybranego w profilu użytkownika.
  2. Poprawiono szybkość renderowania strony administratora „Użytkownicy”. Zmniejszono liczbę żądań HTTP, jeśli niektóre kolumny na stronie są ukryte.
  3. Wdrożono obsługę ograniczania szybkości, gdy skaner integralności pobiera dane sum kontrolnych ze zdalnych serwerów.
  4. Strona administracyjna „Użytkownicy” zawiera linki do strony „Sesje”.

Naprawione błędy

  1. Naprawiono błąd, który pozwala atakującemu ominąć funkcję „Zatrzymaj wyliczanie użytkowników”, jeśli jest włączona.
  2. Naprawiono błąd, który wyświetlał nieprawidłowe komunikaty w dzienniku błędów serwera po utracie połączenia z bazą danych WordPress. "Ostrzeżenie PHP: mysqli_real_escape_string() oczekuje, że parametr 1 to mysqli, podano null…"
  3. Naprawiono błąd polegający na nieunikaniu komentarzy we wpisach list dostępu IP.

Pobierz wtyczkę

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.9.1.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.