Development versions
Posted By Gregory

Ontwikkeling versie 6.7.3


English version: Development version 6.7.3


Dit is een bugfix-versie. Een kleine fout in het Black Access List-algoritme is opgelost.

De bug: als u het jokerteken *. *. *. * -Item (alle IPv4-adressen) toevoegt aan de Black IP Access List , worden alle formulierinzendingen inclusief elk inlogformulier geweigerd met het verzoek om een verboden bericht en HTTP 403-code, ongeacht wat IP-adressen die de White IP Access List bevat. De versies 6.5 en 6.7 worden beïnvloed.

Als u de ontwikkelversie niet kunt installeren, gebruik dan geen jokerteken *. *. *. * In de Black IP Access List.

Gebruik deze link om de nieuwste ontwikkelversie van de plug-in te downloaden:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.