Security Blog
Posted By Gregory

wersja rozwojowa 6.7.3


English version: Development version 6.7.3


To jest wersja poprawki błędów. Naprawiono mały błąd w algorytmie czarnej listy dostępu.

Błąd: jeśli dodasz symbol wieloznaczny *. *. *. * (Wszystkie adresy IPv4) do listy dostępu do Czarnego IP , wszystkie zgłoszenia formularzy, w tym dowolny formularz logowania, zostaną odrzucone przy użyciu wiadomości zakazanej żądania i kodu HTTP 403, niezależnie od tego, co Adresy IP, które zawiera Biała lista dostępu IP. Dotyczy wersji 6.5 i 6.7.

Jeśli nie możesz zainstalować wersji rozwojowej, nie używaj symboli wieloznacznych *. *. *. * Na czarnej liście dostępu IP.

Użyj tego linku, aby pobrać najnowszą wersję rozwojową wtyczki:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.