Development versions
Posted By Gregory

Development version 6.7.3


English version: Development version 6.7.3


To jest wersja zawierająca poprawki błędów. Naprawiono mały błąd w algorytmie Czarnej Listy Dostępu.

Błąd: jeśli dodasz wpis z symbolem wieloznacznym *.*.*.* (wszystkie adresy IPv4) do czarnej listy dostępu IP , wszystkie przesłane formularze, w tym wszelkie formularze logowania, zostaną odrzucone z komunikatem o zakazie żądania i kodem HTTP 403 bez względu na wszystko Adresy IP zawarte na białej liście dostępu IP. Dotyczy to wersji 6.5 i 6.7.

Jeśli nie możesz zainstalować wersji rozwojowej, nie używaj symbolu wieloznacznego *.*.*.* na liście dostępu Black IP.

Użyj tego linku, aby pobrać najnowszą wersję rozwojową wtyczki:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.