Development versions

Development version 7.6.3


English version: Development version 7.6.3


Terwijl er aan een nieuwe versie van Cerber Security voor WordPress wordt gewerkt, kun je nu al vroegtijdig toegang krijgen tot enkele nieuwe functies, codeverbeteringen en bugfixes.

Wat is er nieuw in deze release

  • Een mogelijk probleem met het uploaden van een groot JSON- of CSV-bestand wordt opgelost in deze ontwikkelingsversie van de plug-in. Wanneer Traffic Inspector geüploade bestanden scant op malware, kunnen sommige bestanden ten onrechte als schadelijk worden geïdentificeerd. Een algoritme voor het verwerken van deze bestanden is verbeterd om dit probleem te voorkomen.
  • De algoritmen van de malwarescanner zijn verbeterd om versluierde malwarecode voor alle soorten bestanden nauwkeuriger te detecteren. Dit geldt voor de snelle en volledige scans. Evenals geplande scans .

Gebruik deze link om de ontwikkelingsversie te downloaden:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip

Lees meer: Hoe installeer ik de ontwikkelversie?


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.