Releases
Posted By Gregory

WP Cerber 4.9


English version: WP Cerber 4.9


Ulepszenia

  • Dodatkowe szczegóły będą rejestrowane i wyświetlane na stronie Aktywność: adres URL żądania i decyzji, którą wykonał silnik wtyczki.
  • Dodano przyjemny panel ze wskaźnikami wydajności pokazującymi kluczowe wydarzenia w ciągu ostatnich 24 godzin.
  • Aby poprawić niezawodność, dodano kod samokontroli.
  • Witaj Polsko! Dodano polskie tłumaczenie dzięki Wojciechowi Górskiemu.

Drobne zmiany

  • Niektóre tłumaczenia (pliki językowe) zostały poprawione i zaktualizowane.
  • Poprawa wydajności: niektóre kody związane z bazą danych zostały zoptymalizowane.
  • W przypadku wielostanowiskowej instalacji WP zaplanowane zadania będą wykonywane raz na godzinę dla całej sieci: nie będzie nadmiarowych zapytań SQL, gdy wtyczka wykonuje cogodzinne zadania cron.

Błędy naprawione

  • Język widocznej reCAPTCHA nie jest ustawiony zgodnie z ustawieniem języka witryny. Zawsze jest po angielsku.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.