Releases

WP Cerber Security 5.7


English version: WP Cerber Security 5.7


Nowe funkcje

 • Ogranicz liczbę rejestracji z jednego adresu IP. Teraz dostępne do ustawienia liczby i okresu w ustawieniach wtyczki.
 • Ogranicz dostęp do WordPress REST API tylko dla zalogowanych użytkowników. Teraz dostępne w ustawieniach wtyczki.
 • Dane rejestracyjne użytkownika zostaną zapisane. Od teraz dla nowych użytkowników na stronie wtyczka zapisuje datę rejestracji, adres IP oraz, jeśli dotyczy, użytkownika, który dodał nowego użytkownika.
 • Sortowanie użytkowników na stronie pulpitu administratora użytkowników według daty rejestracji. Dzięki temu możesz łatwo zobaczyć ostatnio zarejestrowanych użytkowników. Nowe pole wyboru na karcie Użytkownicy.

Ulepszenia i aktualizacje

 • Nowe style dla stron administracyjnych Cerbera.
 • Obsługa rejestracji użytkowników została przepisana i ulepszona.
 • Funkcja rejestrowania aktywności została przepisana i ulepszona.
 • Holenderskie tłumaczenie zostało zaktualizowane dzięki Jonowi Knippenowi.
 • Od teraz nowe ustawienia nowych funkcji będą automatycznie przywracane do wartości domyślnych.
 • Wtyczka wysyła powiadomienie, gdy nowa wersja stanie się dostępna na wordpress.org.

Błędy naprawione

 • Zatrzymaj wyliczanie użytkowników za pośrednictwem interfejsu API REST nie działa w przypadku instalacji WordPress na wielu serwerach.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.