Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 6.7.5


English version: WP Cerber Security 6.7.5


Ulepszenia

  • Nowy przycisk Wyświetl aktywność został dodany do strony edycji użytkownika na pulpicie nawigacyjnym WordPress.
  • Różne optymalizacje kodu: poprawiono wydajność procedur bazy danych i zapytań SQL.

Aktualizacje

  • Dodano nowe tłumaczenie na język szwedzki. Dzięki Fredrikowi Näslundowi.
  • Zaktualizowano polskie tłumaczenie. Podziękowania dla Wojciecha Górskiego – Nikodemskiego.

Torby naprawione

  • Wpis wieloznaczny *.*.*.* (wszystkie adresy IPv4) na czarnej liście dostępu IP nie działa zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli wpiszesz taki symbol wieloznaczny, wszystkie przesłane formularze, w tym formularze logowania, zostaną odrzucone, bez względu na to, jakie adresy IP znajdują się na białej liście dostępu do adresów IP. Dotyczy to wersji 6.5 i 6.7.

Co to w ogóle jest bezpieczeństwo Cerbera? Jest to kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa dla WordPress, które wyewoluowało z prostej, ale skutecznej wtyczki ograniczającej próby logowania .


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments