Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 6.7.5


English version: WP Cerber Security 6.7.5


Ulepszenia

  • Nowy przycisk Zobacz aktywność został dodany do strony edycji użytkownika w panelu WordPress.
  • Różne optymalizacje kodu: poprawiono działanie procedur bazy danych i zapytań SQL.

Aktualizacje

  • Dodano nowe tłumaczenie na język szwedzki. Podziękowania dla Fredrika Näslunda.
  • Tłumaczenie na język polski zostało zaktualizowane. Podziękowania dla Wojciecha Górskiego – Nikodemsky'ego.

Torby naprawione

  • Symbol wieloznaczny *. *. *. * (Wszystkie adresy IPv4) na czarnej liście dostępu IP nie działa zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli wprowadzisz taki symbol wieloznaczny, wszystkie zgłoszenia formularzy, w tym dowolny formularz logowania, zostaną odrzucone bez względu na adresy IP, które zawiera Biała lista dostępu IP. Dotyczy wersji 6.5 i 6.7.

Co to jest Cerber Security? Jest to kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa dla WordPress, które rozwinęło się z prostej, ale skutecznej wtyczki prób logowania .


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments

Leave a Reply to Steve Robinson
Cancel Reply