Releases

WP Cerber Security 8.5.9


English version: WP Cerber Security 8.5.9


Ta wersja dodaje kilka mniejszych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów. Został także zaktualizowany i przetestowany, aby w pełni wspierać i być kompatybilnym z PHP 7.4.

  • W dzienniku ruchu na żywo możesz teraz wyszukiwać i filtrować żądania zawierające błędy oprogramowania, jeśli takie wystąpiły. Dwa nowe pola w formularzu Wyszukiwanie zaawansowane umożliwiają wyszukiwanie frazy w opisach błędów i nazwach plików lub po prostu odfiltrowywanie wszystkich żądań, które spowodowały błędy. Pamiętaj, że musisz wcześniej włączyć opcję „Zapisz błędy oprogramowania” w ustawieniach Inspektora ruchu.
  • Poprawiono układ listy witryn podrzędnych na stronie głównej Cerber.Hub, aby lista była dokładniej wyświetlana na wąskich i mobilnych ekranach.
  • Jeżeli na stronie podrzędnej znajduje się profesjonalna wersja WP Cerber , w kolumnie „WP Cerber” znajduje się znak PRO. Data wygaśnięcia licencji wyświetla się po najechaniu myszką na znak.

Poprawki błędów

  • Błąd związany z wyświetlaniem długich nazw plików w Kwarantannie skanera bezpieczeństwa, uniemożliwiający ręczne usuwanie lub przywracanie plików poddanych kwarantannie.
  • Błąd wymagający zainstalowania ważnego klucza licencyjnego na głównej witrynie Cerber.Hub, aby umożliwić zdalną konfigurację ustawień na stronach podrzędnych, co nie jest zamierzonym zachowaniem.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.