Releases
Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 8.8.5


English version: WP Cerber Security 8.8.5


Ta wersja wprowadza ulepszenia do wielu stron administracyjnych WP Cerber. Strony stały się responsywne i renderowane w zwinny sposób. Zoptymalizowano zapytania do bazy danych, a także zmniejszono jej liczbę.

Nowe funkcje administratora

Szybka analiza aktywności użytkownika (wgląd użytkownika) z filtrowaniem łączy na stronach dziennika aktywności i ruchu na żywo.

Quick user insights

Quick user insights on the Activity log page

Szybka aktywność i analiza adresów IP (wgląd w adresy IP) z filtrowaniem łączy na stronach dziennika aktywności i ruchu na żywo.

Ulepszenia stron administracyjnych

  • Wybrany profil użytkownika jest wyświetlany podczas filtrowania wpisów dziennika według loginu użytkownika lub wyszukiwania nazwy użytkownika na stronie dziennika aktywności.
  • Szczegóły adresu IP i dane analityczne są wyświetlane podczas filtrowania wpisów dziennika według adresu IP lub korzystania z wyszukiwania adresu IP na stronie dziennika aktywności.
  • Aby szybciej renderować strony administracyjne WP Cerber, wtyczka korzysta teraz z renderowania AJAX.
  • Aby szybciej ładować stronę administratora użytkowników, kolumny tabeli użytkowników generowane przez WP Cerber są teraz generowane i ładowane przez AJAX.

Drobne ulepszenia i poprawki błędów

  • Podświetlanie wybranego łącza filtrującego na paskach nawigacyjnych na stronach dziennika aktywności i ruchu na żywo.
  • Ulepszone rejestrowanie i wyświetlanie błędów bazy danych. Błędy fałszywej bazy danych nie będą widoczne na stronie diagnostycznej.
  • Naprawiono błąd: podczas skanowania można natknąć się na błąd oprogramowania „Proces został przerwany z powodu błędu serwera. Sprawdź konsolę przeglądarki pod kątem błędów”. i błąd „Zbyt mało argumentów” w dzienniku błędów serwera.

Aby uzyskać opinię, skontaktuj się z nami na tym forum lub wyślij bezpośrednią wiadomość na Twitterze: @wpcerber . Możesz również przesłać swoje pomysły i sugestie prywatnie za pomocą tego formularza .

Jeśli masz problem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub poproś o pomoc na forum społeczności .


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.