Releases
Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 8.8.5


English version: WP Cerber Security 8.8.5


Ta wersja wprowadza ulepszenia na wielu stronach administracyjnych WP Cerber. Strony stały się responsywne i renderowane w zwinny sposób. Zoptymalizowano zapytania do bazy danych i zmniejszono jej liczbę.

Nowe funkcje administracyjne

Szybka analiza aktywności użytkowników (statystyki użytkowników) z linkami filtrującymi na stronach dziennika aktywności i ruchu na żywo.

Quick user insights

Quick user insights on the Activity log page

Szybka aktywność i analiza adresów IP (wgląd w adresy IP) z łączami filtrującymi na stronach dziennika aktywności i ruchu na żywo.

Ulepszenia stron administracyjnych

  • Wybrany profil użytkownika jest wyświetlany podczas filtrowania wpisów w dzienniku według loginu użytkownika lub przy użyciu wyszukiwania po nazwie użytkownika na stronie dziennika aktywności.
  • Szczegóły adresu IP i analizy są wyświetlane podczas filtrowania wpisów dziennika według adresu IP lub korzystania z wyszukiwania adresów IP na stronie dziennika aktywności.
  • Aby szybciej renderować strony administracyjne WP Cerbera, wtyczka wykorzystuje teraz renderowanie AJAX.
  • Aby szybciej ładować stronę administracyjną Użytkownicy, kolumny tabeli użytkowników generowane przez WP Cerber są teraz generowane i ładowane za pośrednictwem AJAX.

Drobne ulepszenia i poprawki błędów

  • Podświetlenie wybranego łącza filtrującego na paskach nawigacyjnych na stronach dziennika aktywności i ruchu na żywo.
  • Ulepszone rejestrowanie i wyświetlanie błędów DB. Na stronie diagnostycznej nie zobaczysz fałszywych błędów DB.
  • Naprawiony błąd: podczas skanowania możesz natknąć się na błąd oprogramowania „Proces został przerwany z powodu błędu serwera. Sprawdź konsolę przeglądarki pod kątem błędów”. i błąd „Za mało argumentów” w dzienniku błędów serwera.

Aby uzyskać opinię, skontaktuj się z nami na tym forum lub wyślij bezpośrednią wiadomość na Twitterze: @wpcerber . Możesz także przesłać swoje pomysły i sugestie prywatnie za pośrednictwem tego formularza .

Jeśli masz problem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub poproś o pomoc na forum społeczności .


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.