Releases
Releases
Posted By Gregory

WP Cerber Security 8.8.5


English version: WP Cerber Security 8.8.5


Ta wersja wprowadza ulepszenia na wielu stronach administracyjnych WP Cerbera. Strony stały się responsywne i renderowane w sposób elastyczny. Zapytania do bazy danych zostały zoptymalizowane, a ich liczba została zmniejszona.

Nowe funkcje administracyjne

Szybka analiza aktywności użytkowników (spostrzeżenia użytkowników) z linkami filtrującymi na stronach dziennika Aktywności i Ruchu na żywo.

Quick user insights

Quick user insights on the Activity log page

Szybka aktywność i analiza adresów IP (wgląd IP) z linkami filtrującymi na stronach dziennika Aktywności i Ruchu na żywo.

Ulepszenia na stronach administratora

  • Wybrany profil użytkownika jest wyświetlany podczas filtrowania wpisów dziennika według nazwy użytkownika lub wyszukiwania nazwy użytkownika na stronie Dziennik aktywności.
  • Szczegóły i dane analityczne dotyczące adresu IP są wyświetlane podczas filtrowania wpisów dziennika według adresu IP lub korzystania z wyszukiwania adresu IP na stronie dziennika aktywności.
  • Aby szybciej renderować strony administracyjne WP Cerbera, wtyczka używa teraz renderowania AJAX.
  • Aby szybciej załadować stronę administratora użytkowników, kolumny tabeli użytkowników wygenerowane przez WP Cerber są teraz generowane i ładowane przez AJAX.

Drobne ulepszenia i poprawki błędów

  • Podświetlanie wybranego łącza do filtrowania na paskach nawigacyjnych na stronach dziennika aktywności i ruchu na żywo.
  • Ulepszone rejestrowanie i wyświetlanie błędów bazy danych. Nie zobaczysz fałszywych błędów bazy danych na stronie Diagnostyka.
  • Naprawiony błąd: podczas skanowania można natknąć się na błąd oprogramowania „Proces został przerwany z powodu błędu serwera. Sprawdź, czy w konsoli przeglądarki nie ma błędów”. i błąd „Za mało argumentów” w dzienniku błędów serwera.

Aby uzyskać opinię, skontaktuj się z nami na tym forum lub wyślij bezpośrednią wiadomość na Twitterze: @wpcerber . Możesz również wysłać swoje pomysły i sugestie prywatnie za pośrednictwem tego formularza .

Jeśli masz problem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub poproś o pomoc na forum społeczności .


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.