Releases
Releases

WP Cerber Security 9.3


English version: WP Cerber Security 9.3


To jest wersja poprawiająca błędy i optymalizująca kod. Jeśli aktualizujesz z dowolnej wersji starszej niż WP Cerber 9.2, wykonaj następujące kroki, aby zainstalować tę wersję: https://wpcerber.com/installation/

Naprawiono drobne błędy

  1. Administrator witryny nie może ręcznie usunąć zablokowanej sieci IP klasy C (z gwiazdką) z listy zablokowanych adresów IP, klikając łącze „Usuń” na karcie Blokady.
  2. „Błąd krytyczny: nieprzechwycony błąd: nie można użyć obiektu typu WP_Error jako tablicy w… /cerber-common.php w linii 4634”. Błąd występuje podczas otwierania strony administratora „Plugins”, jeśli zdefiniowana jest stała WordPress WP_ACCESSIBLE_HOSTS i nie zawiera ona „downloads.wpcerber.com”.

I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.