Development versions
Posted By Gregory

Development version 6.5.1


English version: Development version 6.5.1


Deze versie lost een zeldzaam probleem op met een ongedefinieerde COOKIEPATH-constante.

Als u dit probleem tegenkomt, ziet u meestal de volgende berichten in het foutenlogbestand van de webserver:

PHP Notice: Use of undefined constant COOKIEPATH

Deze versie maakt het ook mogelijk om alle verzoeken naar de inlogpagina te loggen als de loggen in de Smart-modus plaatsvindt.

Gebruik deze link om de ontwikkelingsversie van de plug-in te downloaden:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.