Development versions

Development version 5.8.1


English version: Development version 5.8.1


Ulepszenia i aktualizacje

  • Nowe ustawienie do określania adresów e-mail do wysyłania raportu. Zobacz stronę administratora powiadomień .

Błędy naprawione

  • Selektor kolorów w WordPress Customizer może nie działać.

Pobierz tę wersję: https://wpcerber.com/development-version/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.