Security Blog
Posted By Gregory

Jak ukryć wp-admin i wp-login.php przed atakami

Hiding wp-admin is an easy​ ​​yet effective way of reducing the number of attacks from dumb bots and hackers. It's a great tool for reducing the attack surface.


English version: How to hide wp-admin and wp-login.php from attacks


Dzięki WP Cerber Security możesz to zrobić kilkoma kliknięciami.

  1. Otwórz stronę ustawień głównych WP Cerber.
  2. Włącz opcję Wyłącz automatyczne przekierowanie do strony logowania, gdy /wp-admin/ zostanie zażądane przez nieautoryzowane żądanie
  3. Wprowadź żądany niestandardowy adres URL logowania w polu Niestandardowy adres URL logowania
  4. Włącz Blokuj bezpośredni dostęp do wp-login.php i zwróć błąd HTTP 404 Nie znaleziono
  5. Zapisz ustawienia
Hide wp-admin wp-login.php WordPress

Settings to hide wp-admin and wp-login.php


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.