Releases

WP Cerber Security 8.5.5


English version: WP Cerber Security 8.5.5


Aby wzmocnić ochronę WordPressa, musimy regularnie wzmacniać algorytmy Cerbera. Ta wersja WP Cerber wprowadza wiele drobnych ulepszeń i optymalizacji kodu wtyczki; najbardziej zauważalne są wymienione poniżej.

Nowe funkcje

Listy dostępu IP obsługują teraz sieci, zakresy i symbole wieloznaczne IPv6. Dodaj tyle wpisów do list dostępu, ile potrzebujesz i bądź pod wrażeniem wydajności silnika ACL Cerbera. Zobacz, jakie formaty są obsługiwane poniżej w tabeli z przykładami.

All formats in access lists for WordPress

WordPress access control: supported formats for the access lists

Ulepszenia wprowadzone do algorytmów bezpieczeństwa Cerbera

 • Udoskonalono algorytm obsługi kolejnych blokad adresów IP: przyczyna istniejącej blokady jest aktualizowana, a czas jej trwania jest teraz przeliczany w czasie rzeczywistym
 • Algorytmy kontroli ruchu zostały zoptymalizowane w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów i uczynienia algorytmów bardziej przyjaznymi dla człowieka
 • Poprawiona kompatybilność z WooCommerce: resetowanie hasła i formularze logowania nie są już blokowane, jeśli adres IP użytkownika zostanie zablokowany z powodu omyłkowego użycia nieistniejącej nazwy użytkownika, użycia zabronionej nazwy użytkownika lub jeśli użytkownik przekroczył liczbę dozwolonych prób logowania

Różne ulepszenia

 • Układ tabeli na stronie Live Traffic został zoptymalizowany, aby wyświetlać kolumny i żądać szczegółów w wygodniejszy sposób
 • Poprawiona kompatybilność z zaplanowanymi zadaniami cron WordPress, jeśli witryna działa na serwerze z PHP-FPM (FastCGI Process Manager)
 • Listy rozwijane „Aktywność” są teraz posortowane alfabetycznie
 • Wzmocniono oczyszczanie parametrów adresów URL dla łączy administracyjnych wtyczek
 • Bardzo długie adresy URL na stronie Ruch na żywo są teraz wyświetlane w całości po kliknięciu linku „Szczegóły” z rzędu
 • Menedżer wielu witryn Cerber.Hub: kolumna serwera na stronie z listą witryn podrzędnych zawiera teraz łącze do szybkiego filtrowania witryn na tym samym serwerze.
 • Menedżer wielu witryn Cerber.Hub: teraz zapamiętuje przefiltrowaną listę witryn podrzędnych podczas przełączania między nimi a witryną główną.
 • Część administracyjna kodu wtyczki została zoptymalizowana, aby przyspieszyć renderowanie stron administracyjnych wtyczki

Błędy naprawione

 • Jeśli funkcja zabezpieczeń Data Shield jest aktywna, strona resetowania hasła w WordPress 5.3 nie działa poprawnie, wyświetlając komunikat „Twój link do resetowania hasła wydaje się być nieprawidłowy. Poproś o nowy link poniżej”.
 • Jeśli niestandardowy adres URL logowania jest włączony w instalacji WordPress w podfolderze , przekierowanie użytkownika po wylogowaniu generuje stronę błędu HTTP 404.
 • Bardzo długie strony odsyłające HTTP i adresy URL żądań są wyświetlane w skróconej formie na stronie ruchu na żywo z powodu błędu CSS.

przy okazji

Czy wiesz, że możesz zdalnie sterować i konfigurować wtyczkę na dowolnej liczbie stron? Włącz tryb główny Cerber.Hub na głównej stronie internetowej i tryb podrzędny na innych stronach internetowych, aby zarządzać wszystkimi instancjami WP Cerber z jednego pulpitu nawigacyjnego WordPress, przełączając się między witrynami jednym kliknięciem.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.