Releases

WP Cerber Security 1.2

English version: WP Cerber Security 1.2 Dodaj pliki lokalizacji i internacjonalizacji. Możesz użyć wtyczki Loco Translate , aby stworzyć własne tłumaczenie. Dodaj rosyjskie tłumaczenie. Dodaj nagłówki dla nieudanych prób użycia takich nagłówków za pomocą fail2ban . Help Co to jest RID i jak go używać Security Blog Bezproblemowe [...]


Releases

WP Cerber Security 1.1

English version: WP Cerber Security 1.1 Dodaj możliwość filtrowania listy aktywności według adresu IP, nazwy użytkownika lub konkretnego zdarzenia. Możesz zobaczyć, co się dzieje i kiedy to się stało z określonym adresem IP lub nazwą użytkownika. Kiedy IP osiągnie limit prób logowania i kiedy zostało zablokowane. Dodaj ochronę przed [...]