Help
Posted By Gregory

Rozwiązywanie problemów z logowaniem za pomocą WP Cerber


English version: Troubleshooting login issues with WP Cerber


Chociaż WP Cerber sprawnie obsługuje autoryzacje użytkowników, czasami Ty (lub Twój klient) możecie znaleźć się w sytuacji, w której WP Cerber odrzuca wszystkie próby logowania bez wyraźnego powodu i nie możecie dostać się do pulpitu nawigacyjnego strony. Zwykle dzieje się tak, gdy próbujesz zalogować się z innego urządzenia lub innej przeglądarki. Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego swojej witryny.

Powrót do pulpitu nawigacyjnego WordPress

Jeśli WP Cerber blokuje próby logowania i nie możesz dostać się do pulpitu nawigacyjnego WordPress, musisz zalogować się przy użyciu innego połączenia internetowego. Na przykład użyj urządzenia mobilnego zamiast połączenia stacjonarnego (światłowodowego) i odwrotnie. Możesz także skorzystać z usług innego dostawcy Internetu. Alternatywnie możesz użyć domowego łącza internetowego zamiast połączenia biurowego. Celem jest użycie innego adresu IP. Jeśli to podejście nie działa, przewiń do ostatniej sekcji artykułu.

Po zalogowaniu sprawdź dziennik aktywności. W tym artykule opisujemy dwie opcje.

Wyświetlanie wszystkich problemów z logowaniem

Przejdź do dziennika aktywności i kliknij przycisk „Problemy z logowaniem” na pasku przycisków nad dziennikiem. WP Cerber pokaże ostatnie nieudane i odrzucone próby zalogowania. Teraz sprawdź informacje w kolumnie „Zdarzenie”.

Możesz zobaczyć komunikat „Logowanie nie powiodło się”, jeśli użyto nieprawidłowych danych uwierzytelniających. W większości przypadków oznacza to nieprawidłowe hasło. WP Cerber nie jest tutaj zaangażowany, ponieważ nie autoryzuje użytkowników. Użytkownicy są autoryzowani przez WordPress. W niektórych przypadkach użytkownicy są autoryzowani przez wtyczkę za pośrednictwem usługi strony trzeciej, np. sieci społecznościowej.

Jeśli widzisz zdarzenie „Odmowa próby zalogowania”, oznacza to, że WP Cerber odrzucił próbę zalogowania z powodu pewnych naruszeń. Aby zrozumieć przyczynę, zobacz etykietę obok „Odmowa próby zalogowania”. Na przykład widzisz komunikat „Adres IP jest zablokowany”. Oznacza to, że w tym momencie adres IP używany do logowania został zablokowany przez WP Cerber. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij adres IP w wierszu. Zobaczysz wszystkie zdarzenia związane z adresem IP. Aby wyświetlić wszystkie działania związane z logowaniem użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w kolumnie „Nazwa użytkownika”.

Sprawdzanie problemów z logowaniem do konkretnego konta użytkownika

Aby zrozumieć, dlaczego użytkownik ma problemy z logowaniem, przejdź do dziennika aktywności, zacznij wpisywać nazwę użytkownika (login i e-mail działają również) w polu „Filtruj według zarejestrowanego użytkownika”, aby znaleźć użytkownika. Wybierz użytkownika z rozwijanej listy i kliknij przycisk „Filtruj”. WP Cerber wyświetli panel użytkownika i zarejestrowaną aktywność użytkownika.

W prawej części panelu użytkownika wyświetlany jest szybki przegląd aktywności użytkownika. Zawiera klikalne etykiety zdarzeń użytkownika. Aby uzyskać listę wszystkich odrzuconych przez WP Cerber prób logowania, kliknij „Próba zalogowania odrzucona”. Jeśli na panelu nie ma takiej etykiety, WP Cerber w ogóle nie zablokował użytkownika.

W przypadku każdego zdarzenia „Odmowa próby zalogowania” WP Cerber wyświetla etykietę informującą o przyczynie. Na przykład widzisz komunikat „Adres IP jest zablokowany”. Oznacza to, że w tym momencie adres IP używany do logowania został zablokowany przez WP Cerber. Jeśli adres IP jest nadal zablokowany, jest oznaczony ikoną czerwonego kwadratu w skrajnej lewej kolumnie dziennika. Możesz odblokować adres IP na karcie Blokady.

Jeśli klikniesz etykietę „Logowanie nie powiodło się”, zobaczysz wszystkie próby zalogowania użytkownika przy użyciu nieprawidłowego hasła. Należy pamiętać, że po określonej w ustawieniach bezpieczeństwa logowania liczbie dozwolonych prób adres IP użytkownika zostaje zablokowany. Obecnie zablokowane adresy IP są oznaczone czerwonymi kwadratami w skrajnej lewej kolumnie dziennika. Jeśli aktualny adres IP użytkownika ma taką ikonę w logu, użytkownik nie może się zalogować. Możesz odblokować adres IP w zakładce „Blokady”.

Nadal nie możesz się zalogować

W najgorszym przypadku możesz otrzymać zakazaną stronę „Przepraszamy, nie możesz kontynuować”. Jeśli otrzymasz go po próbie zalogowania, oznacza to poważny problem z niekompatybilnością lub błędną konfiguracją. Może się tak zdarzyć, jeśli używany jest formularz logowania innej firmy. Na przykład formularz logowania generowany przez wtyczkę lub formularz logowania jako widżet generowany przez program budujący strony (kreator stron internetowych). W takiej sytuacji należy skorzystać z domyślnej strony logowania WordPress, czyli /wp-login.php lub niestandardowego adresu URL logowania określonego w ustawieniach WP Cerber. Jeśli żaden z nich nie pozwala ci się zalogować, w ostateczności możesz usunąć folder wtyczki, którym jest wp-cerber , zalogować się jak zwykle i ponownie zainstalować WP Cerber. Konfiguracja WP Cerber i twoje ustawienia nie zostaną naruszone. Po ponownej instalacji WP Cerber wyłącz opcję „Chroń wszystkie formularze na stronie za pomocą mechanizmu wykrywania botów” w ustawieniach antyspamowych i/lub Niestandardowy adres URL logowania w ustawieniach głównych. Jeden z nich może powodować problem.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.