Help
Posted By Gregory

Rozwiązywanie problemów z logowaniem za pomocą WP Cerber


English version: Troubleshooting login issues with WP Cerber


Chociaż WP Cerber sprawnie obsługuje autoryzację użytkowników, czasami Ty (lub Twój klient) możesz znaleźć się w sytuacji, w której WP Cerber odrzuca wszystkie próby logowania bez wyraźnego powodu i nie możesz dostać się do pulpitu nawigacyjnego witryny. Zwykle dzieje się tak, gdy próbujesz się zalogować z innego urządzenia lub innej przeglądarki. Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego witryny.

Powrót do pulpitu WordPress

Jeśli WP Cerber blokuje twoje próby logowania i nie możesz uzyskać dostępu do pulpitu WordPress, musisz zalogować się przy użyciu innego połączenia internetowego. Na przykład użyj urządzenia mobilnego zamiast połączenia stacjonarnego (światłowodowego) i odwrotnie. Możesz również skorzystać z innego dostawcy Internetu. Alternatywnie możesz użyć domowego połączenia internetowego zamiast biurowego. Celem jest użycie innego adresu IP. Jeśli to podejście nie działa, przewiń do ostatniej sekcji artykułu.

Po zalogowaniu sprawdź Dziennik aktywności. W tym artykule opisujemy dwie opcje.

Przeglądanie wszystkich problemów z logowaniem

Przejdź do Dziennika aktywności i kliknij przycisk „Problemy z logowaniem” na pasku przycisków nad dziennikiem. WP Cerber pokaże ci ostatnie nieudane i odrzucone próby logowania. Teraz sprawdź informacje w kolumnie „Zdarzenie”.

Możesz zobaczyć „Logowanie nie powiodło się”, jeśli użyto nieprawidłowych poświadczeń. W większości przypadków oznacza to nieprawidłowe hasło. WP Cerber nie jest tutaj zaangażowany, ponieważ nie autoryzuje użytkowników. Użytkownicy są autoryzowani przez WordPress. W niektórych przypadkach użytkownicy są autoryzowani przez wtyczkę za pośrednictwem usługi innej firmy, np. sieci społecznościowej.

Jeśli zobaczysz zdarzenie „Odmowa próby logowania”, oznacza to, że WP Cerber odmówił próby zalogowania się z powodu pewnych naruszeń. Aby zrozumieć przyczynę, zobacz etykietę obok „Próba logowania odrzucona”. Na przykład widzisz „Adres IP jest zablokowany”. Oznacza to, że w tym momencie adres IP używany do logowania został zablokowany przez WP Cerber. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij adres IP w wierszu. Zobaczysz wszystkie zdarzenia związane z adresem IP. Aby wyświetlić wszystkie działania związane z logowaniem użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w kolumnie „Nazwa użytkownika”.

Sprawdzanie problemów z logowaniem na określonym koncie użytkownika

Aby zrozumieć, dlaczego użytkownik ma problemy z logowaniem, przejdź do Dziennika aktywności, zacznij wpisywać nazwę użytkownika (login i adres e-mail również działają) w polu „Filtruj według zarejestrowanego użytkownika”, aby znaleźć użytkownika. Wybierz użytkownika z listy rozwijanej i kliknij przycisk „Filtruj”. WP Cerber pokaże panel użytkownika i zalogowaną aktywność użytkownika.

W prawej części panelu użytkownika wyświetlany jest szybki podział aktywności użytkownika. Zawiera klikalne etykiety zdarzeń użytkownika. Aby uzyskać listę wszystkich odrzuconych przez WP Cerber prób logowania, kliknij "Próba logowania odrzucona". Jeśli na panelu nie ma takiej etykiety, WP Cerber w ogóle nie zablokował użytkownika.

W przypadku każdego zdarzenia „Odmowa logowania” WP Cerber wyświetla etykietę, która informuje o przyczynie tego. Na przykład widzisz „Adres IP jest zablokowany”. Oznacza to, że w tym momencie adres IP używany do logowania został zablokowany przez WP Cerber. Jeśli adres IP jest nadal zablokowany, jest oznaczony czerwoną kwadratową ikoną w skrajnej lewej kolumnie dziennika. Możesz odblokować adres IP na karcie Blokady.

Jeśli klikniesz etykietę „Logowanie nie powiodło się”, zobaczysz wszystkie próby logowania się użytkownika przy użyciu nieprawidłowego hasła. Należy pamiętać, że po określonej w ustawieniach bezpieczeństwa logowania liczbie dozwolonych prób, adres IP użytkownika zostaje zablokowany. Aktualnie zablokowane adresy IP są oznaczone czerwonymi kwadratowymi ikonami w skrajnej lewej kolumnie dziennika. Jeżeli aktualny adres IP użytkownika ma taką ikonę w dzienniku, użytkownik nie może się zalogować. Możesz odblokować adres IP w zakładce „Blokady”.

Nadal nie możesz się zalogować

W najgorszym przypadku możesz uzyskać zakazaną stronę „Przepraszamy, że nie możesz kontynuować”. Jeśli otrzymasz go po próbie zalogowania, oznacza to poważną niezgodność lub problem z błędną konfiguracją. Może się tak zdarzyć, jeśli używany jest formularz logowania innej firmy. Na przykład formularz logowania wygenerowany przez wtyczkę lub formularz logowania jako widżet wygenerowany przez kreatora stron (konstruktora stron internetowych). W takiej sytuacji musisz użyć domyślnej strony logowania WordPress, którą jest /wp-login.php lub niestandardowy adres URL logowania określony w ustawieniach WP Cerber. Jeśli żaden z nich nie pozwala się zalogować, w ostateczności możesz usunąć folder wtyczek, którym jest wp-cerber , zalogować się jak zwykle i ponownie zainstalować WP Cerber. Konfiguracja WP Cerber i twoje ustawienia nie zostaną naruszone. Po ponownym zainstalowaniu WP Cerber wyłącz „Chroń wszystkie formularze w witrynie za pomocą silnika wykrywania botów” w ustawieniach antyspamowych i / lub Niestandardowy adres URL logowania w ustawieniach głównych. Jeden z nich może powodować problem.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.