Help
Posted By Gregory

Rozwiązywanie problemów z logowaniem w WP Cerber


English version: Troubleshooting login issues with WP Cerber


Chociaż WP Cerber sprawnie obsługuje autoryzację użytkowników, czasami Ty (lub Twój klient) możecie znaleźć się w sytuacji, gdy WP Cerber bez wyraźnego powodu odmawia wszelkich prób logowania i nie można dostać się do panelu kontrolnego witryny. Zwykle dzieje się tak, gdy próbujesz zalogować się z innego urządzenia lub innej przeglądarki. Wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego swojej witryny.

Powrót do panelu WordPress

Jeśli WP Cerber blokuje Twoje próby logowania i nie możesz dostać się do panelu WordPress, musisz zalogować się przy użyciu innego połączenia internetowego. Na przykład użyj urządzenia mobilnego zamiast połączenia stacjonarnego (światłowodowego) i odwrotnie. Możesz także skorzystać z usług innego dostawcy Internetu. Alternatywnie możesz skorzystać z domowego łącza internetowego zamiast z biurowego. Celem jest użycie innego adresu IP. Jeśli to podejście nie zadziała, przewiń do ostatniej sekcji artykułu.

Po zalogowaniu sprawdź dziennik aktywności. W tym artykule opisujemy dwie opcje.

Wyświetlanie wszystkich problemów z logowaniem

Przejdź do dziennika aktywności i kliknij przycisk „Problemy z logowaniem” na pasku przycisków nad dziennikiem. WP Cerber pokaże Ci ostatnie nieudane i odrzucone próby logowania. Teraz sprawdź informacje w kolumnie „Zdarzenie”.

Jeśli użyto nieprawidłowych danych uwierzytelniających, możesz zobaczyć komunikat „Logowanie nie powiodło się”. W większości przypadków oznacza to nieprawidłowe hasło. WP Cerber nie jest tu zaangażowany, ponieważ nie autoryzuje użytkowników. Użytkownicy są autoryzowani przez WordPress. W niektórych przypadkach użytkownicy są autoryzowani przez wtyczkę za pośrednictwem usługi strony trzeciej, np. sieci społecznościowej.

Jeśli zobaczysz zdarzenie „Odmowa próby logowania”, oznacza to, że WP Cerber odrzucił próbę logowania z powodu pewnych naruszeń. Aby zrozumieć przyczynę, zobacz etykietę obok „Odmowa próby zalogowania”. Na przykład widzisz „Adres IP jest zablokowany”. Oznacza to, że w tym momencie adres IP używany do logowania został zablokowany przez WP Cerber. Aby uzyskać więcej szczegółów, kliknij adres IP w wierszu. Zobaczysz wszystkie zdarzenia związane z adresem IP. Aby zobaczyć wszystkie działania związane z logowaniem użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w kolumnie „Nazwa użytkownika”.

Sprawdzanie problemów z logowaniem na konkretnym koncie użytkownika

Aby zrozumieć, dlaczego użytkownik ma problemy z logowaniem, przejdź do dziennika aktywności, zacznij wpisywać nazwę użytkownika (login i adres e-mail również działają) w polu „Filtruj według zarejestrowanego użytkownika”, aby znaleźć użytkownika. Wybierz użytkownika z rozwijanej listy i kliknij przycisk „Filtruj”. WP Cerber pokaże Ci panel użytkownika i zarejestrowaną aktywność użytkownika.

W prawej części panelu użytkownika widoczne jest szybkie zestawienie aktywności użytkowników. Zawiera klikalne etykiety zdarzeń użytkownika. Aby wyświetlić listę wszystkich odrzuconych przez WP Cerber prób logowania, kliknij „Odmowa próby logowania”. Jeśli na panelu nie ma takiej etykiety, oznacza to, że WP Cerber w ogóle nie zablokował użytkownika.

Dla każdego zdarzenia „Odmowa próby zalogowania” WP Cerber wyświetla etykietę informującą o przyczynie. Na przykład widzisz „Adres IP jest zablokowany”. Oznacza to, że w tym momencie adres IP używany do logowania został zablokowany przez WP Cerber. Jeśli adres IP jest nadal zablokowany, jest on oznaczony czerwoną ikoną kwadratu w lewej kolumnie dziennika. Adres IP możesz odblokować w zakładce Blokady.

Jeśli klikniesz etykietę „Logowanie nie powiodło się”, zobaczysz wszystkie próby zalogowania się użytkownika przy użyciu nieprawidłowego hasła. Należy pamiętać, że po określonej w ustawieniach zabezpieczeń logowania liczbie dozwolonych prób adres IP użytkownika zostaje zablokowany. Aktualnie zablokowane adresy IP są oznaczone czerwonymi kwadratowymi ikonami w lewej kolumnie dziennika. Jeżeli przy aktualnym adresie IP użytkownika w logu znajduje się taka ikona, oznacza to, że użytkownik nie może się zalogować. Adres IP możesz odblokować w zakładce „Blokady”.

Nadal nie możesz się zalogować

W najgorszym przypadku może wyświetlić się zabroniona strona „Przykro nam, że nie możesz kontynuować”. Jeśli pojawi się po próbie zalogowania, oznacza to poważną niezgodność lub problem z błędną konfiguracją. Może się to zdarzyć, jeśli używany jest formularz logowania strony trzeciej. Na przykład formularz logowania wygenerowany przez wtyczkę lub formularz logowania jako widżet wygenerowany przez narzędzie do tworzenia stron (kreator stron internetowych). W takiej sytuacji należy skorzystać z domyślnej strony logowania WordPress, czyli /wp-login.php lub niestandardowego adresu URL logowania określonego w ustawieniach WP Cerber. Jeśli żaden z nich nie pozwoli Ci się zalogować, możesz w ostateczności usunąć folder wtyczki, czyli wp-cerber , zalogować się jak zwykle i ponownie zainstalować WP Cerber. Konfiguracja WP Cerber i Twoje ustawienia nie ulegną zmianie. Po ponownej instalacji WP Cerber wyłącz opcję „Chroń wszystkie formularze na stronie internetowej za pomocą silnika wykrywania botów” w ustawieniach antyspamowych i/lub Niestandardowy adres URL logowania w ustawieniach głównych. Jeden z nich może być przyczyną problemu.


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.