Development versions

Development version 5.9.9


English version: Development version 5.9.9


Nowe funkcje

Szybko rozwijające się technologie stwarzają nowe możliwości dla hakerów i cyberprzestępców. Ataki hakerów na strony internetowe stają się silniejsze i inteligentniejsze. Nie możemy ignorować tych faktów i dlatego wdrożyliśmy nową funkcję: Traffic Inspector . Jest to wyspecjalizowany algorytm inspekcji żądań. Od wersji 6.0 WP Cerber Security przeprowadza kontrolę wszystkich podejrzanych żądań i blokuje je, zanim mogą zaszkodzić stronie internetowej. Traffic Inspector nie tylko sprawdza żądania, ale także je rejestruje, dzięki czemu możesz je sprawdzić ręcznie.

Ulepszenia

  • Dodano możliwość czyszczenia tabel bazy danych Cerbera. Teraz możesz ręcznie usunąć wszystkie wiersze w tabeli bazy danych Cerbera na stronie administratora Narzędzia/Diagnostyka. Uwaga: tej operacji nie można cofnąć.
  • Dodano ochronę, aby zapobiec wykonywaniu godzinowych zadań wtyczek wiele razy na godzinę.

Błędy naprawione

  • Aby wyeliminować ewentualne komunikaty ostrzegawcze w dzienniku błędów serwera lub na pulpicie nawigacyjnym WordPress, funkcja inet_pton() została zastąpiona przez filter_var().

Użyj tego linku, aby pobrać wersję rozwojową wtyczki:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.