Development versions
Posted By Gregory

Development version 6.3


English version: Development version 6.3


Użyj tego linku, aby pobrać wersję rozwojową wtyczki:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip

Ta wersja wprowadza nowy, zaawansowany i bardziej efektywny sposób ładowania modułów wtyczek oraz silnik bezpieczeństwa wtyczek. Domyślnie Cerber Security ładuje się w starszym, starym trybie. Jednak od wersji 6.3 sposób zaawansowany to standardowy tryb ładowania i inicjowania wtyczki. W tym trybie wtyczka uruchamia się natychmiast po zainicjowaniu rdzenia WordPress, ale przed załadowaniem jakiejkolwiek innej wtyczki lub motywu. Dzięki temu Cerber Security może skuteczniej przechwytywać i sprawdzać podejrzane żądania oraz chronić WordPress przed atakami, które próbują wykorzystać lukę we wtyczce lub motywie, a wrażliwy kod jest wykonywany, gdy WordPress ładuje wtyczkę lub motyw.

Zalecane jest włączenie ładowania w trybie standardowym.

Aby włączyć ten nowy tryb, przejdź do strony administratora wtyczki Main Settings i ustaw opcję Load security Engine na tryb Standard . Gdy już to zrobisz, specjalny moduł rozruchowy (aaa-wp-cerber.php) zostanie skopiowany z folderu wtyczek do folderu wtyczek WordPress musi używać. Jeśli kopiowanie nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, a ustawienie trybu zostanie przywrócone.

Ulepszenia

  • Nowe ustawienie umożliwiające wyłączenie powiadomień e-mail o nowych wersjach wtyczki. Znajduje się na stronie administratora powiadomień w sekcji Powiadomienia e-mail.
  • Poprawiono wydajność podsystemu rejestrowania: zaktualizowano zapytanie do bazy danych.

Aktualizacje

  • W trybie Smart, jeśli użytkownik nie jest zalogowany, rejestrowane są wszystkie żądania kierowane do panelu administracyjnego.
  • Wersje PHP starsze niż 5.4 nie są już obsługiwane. Sam kod jest nadal kompatybilny i można go zainstalować na PHP 5.3.

Przeczytaj więcej o poprzedniej wersji wtyczki: https://wpcerber.com/wp-cerber-security-6-2/


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.