Development versions
Posted By Gregory

Development version 8.2.3


English version: Development version 8.2.3


Podczas gdy nowa wersja Cerber Security dla WordPress jest w przygotowaniu, możesz uzyskać wcześniejszy dostęp do ostatnich ulepszeń kodu i poprawek błędów.

Użyj tego linku, aby pobrać tę wersję:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip

Ulepszenia

Poprawiono obsługę zainstalowanego klucza licencyjnego, aby uniknąć konfliktów z wtyczkami buforującymi i silnikami buforującymi z agresywnym i niekontrolowanym buforowaniem.

Naprawione błędy

  1. Przełączenie na język angielski w interfejsie administratora wtyczki nie ma żadnego efektu, jeśli WordPress korzysta z pakietu językowego instalowanego automatycznie z wordpress.org.
  2. Podczas korzystania z Cerber.Hub w witrynie głównej: role użytkowników w witrynie podrzędnej nie są wyświetlane w dzienniku aktywności i na stronie Ruch na żywo.

Czytaj więcej: Jak zainstalować wersję rozwojową


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.