Development versions

wersja rozwojowa 7.8.3


English version: Development version 7.8.3


Podczas gdy nowa wersja Cerber Security dla WordPress działa, możesz uzyskać szybki dostęp do nowych funkcji, ulepszeń kodu i poprawek błędów.

Co nowego w tej wersji

  • Nowy zestaw algorytmów heurystycznych do wykrywania ukrytego kodu JavaScript kodu JavaScript został dodany do reguł zapory ruchu Inspektora ruchu i skanera złośliwego oprogramowania .
  • Nowy filtr plików w zakładce Kwarantanna umożliwia filtrowanie plików poddanych kwarantannie według daty skanowania.
  • Poprawiono obsługę ustawień wtyczek w błędnym lub źle skonfigurowanym środowisku hostingowym, które może spowodować, że wtyczka zresetuje ustawienia do ich wartości domyślnych.
  • Poprawiono kompatybilność z hostami, które mają stare wersje MySQL i stare PHP.
  • Naprawiono problem z zapisywaniem ustawień na karcie Wzmocnienie: „Nie można uzyskać dostępu do pliku …”

Użyj tego linku, aby pobrać wersję rozwojową:

https://my.wpcerber.com/downloads/wp-cerber.zip

Przeczytaj więcej: Jak zainstalować wersję rozwojową


I'm a team lead in Cerber Tech. I'm a software & database architect, WordPress - PHP - SQL - JavaScript developer. I started coding in 1993 on IBM System/370 (yeah, that was amazing days) and today software engineering at Cerber Tech is how I make my living. I've taught to have high standards for myself as well as using them in developing software solutions.

View Comments
There are currently no comments.